Thương Hiệu Trong Tiếng Anh

Thương hiệu giờ Anh là trademark, phiên âm /ˈtreɪd.mɑːk/. Yêu mến hiệu là 1 hoặc một tập hợp những dấu hiệu để phân biệt và phân biệt sản phẩm, qua các giá trị khác nhau của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Thương hiệu trong tiếng anh


Thương hiệu giờ Anh là trademark, phiên âm /ˈtreɪd.mɑːk/. Uy tín là vượt trình bao hàm tạo ra một cái tên, hình ảnh cho sản phẩm của bạn trong vai trung phong trí khách hàng hàng, công ty yếu trải qua các chiến dịch quảng cáo tất cả tính đồng bộ chặt chẽ.

*

Việc sản xuất thương hiệu nhằm mục đích một sự hiển thị cụ thể và khác hoàn toàn trên thị phần để đam mê sự để ý cũng như duy trì mối tình dục với khách hàng hàng.

Thương hiệu chính là cách mọi bạn nhìn và cảm nhận về công ty của bạn. Đó đồng thời cũng chính là cảnh nội bộ công ty bao hàm bạn, đồng nghiệp, các nhân viên cảm giác về chúng.

Một số kiến thiết của thương hiệu bằng tiếng Anh.

Logo design: xây dựng logo.

*

Office design: thi công văn phòng.

Designing sale publications: xây dựng các ấn phẩm marketing.

Xem thêm:

Product packaging design: Thiết kế bao bì sản phẩm.

Design clothes: xây cất trang phục.

Shop design: thi công cửa hàng.

Email design: thi công email.

TV ads.

Mẫu câu giờ đồng hồ Anh về mến hiệu.

Any type of advertising should be seen as part of a complex symbolic representation of the brand image - David Ogilvy

Mọi mô hình quảng cáo nên được xem như là một trong những phần của biểu tượng phức tạp thay mặt đại diện cho hình hình ảnh thương hiệu – David Ogilvy

Your high-end brand needs lớn give customers something special, otherwise it won't make a fortune - Warren Buffett

Thương hiệu cao cấp của bạn phải đem lại điều gì đó đặc biệt cho khách hàng hàng, còn nếu như không thì nó đang chẳng tạo ra sự cơm cháo gì – Warren Buffett

When you look at a strong brand, you see a promise - Jim Mullen

Khi nhìn vào một thương hiệu mạnh, chúng ta nhìn thấy một lời hứa hẹn – Jim Mullen

A good brand is a story that never stops - Tony Hsieh

Một yêu thương hiệu tốt là một câu chuyện không khi nào dừng lại – Tony Hsieh

Bài viết thương hiệutiếng Anh là gì đượctổng hợp do giáo viên trung trung khu tiếng Anh kazantourforum.com.