Thông tin covid hôm nay

Cập nhật: Ngày 7 tháng 3 năm 2022 Theo Lệnh của Viên Chức Y Tế phân tử Santa Clara, cơ sở bảo hiểm y tế của khách hàng BẮT BUỘC PHẢI mang đến QUÝ VỊ XÉT NGHIỆM COVID-19. Hãy đọc nguyên văn Lệnh sinh hoạt đây.​Trước tình trạng các trường hợp nhiễm tăng vọt nhanh vì thay đổi thể Omicron, Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara đã ban hành lệnh y tế new yêu cầu những nhân viên đang làm việc trong một số môi trường cụ thể có rất nhiều rủi ro lây lan phải update tình trạng tiêm ngừa COVID-19 (ví dụ: sẽ tiêm ngừa khá đầy đủ và vẫn tiêm liều cung cấp ngừa COVID-19 giả dụ đã hội tụ đủ điều kiện). Lệnh của Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara Được cập nhật Và sửa sang Về việc Yêu ước Nhân Viên trong những Môi Trường có khá nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm hơn Phải update Tình Trạng Tiêm ngừa Covid-19 - Ngày 7 tháng 3 năm 2022


Tất cả những dữ liệu thống kê lại về COVID-19 của Quận hạt đã gửi sang sử dụng phiên bản Thăm Dò Ước Đoán số lượng dân sinh Cộng Đồng Hoa Kỳ vào 5 năm của viên Kiểm Kê dân sinh Hoa Kỳ. Phần đông ước đoán dân sinh này cho biết thêm số liệu đúng chuẩn hơn về số lượng dân sinh và các thống kê dân số trong Quận phân tử của bọn họ dựa trên dữ liệu điều tra dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu thống kê của chúng ta đã sử dụng Bảng Dự Đoán dân sinh Quận Hạt của bộ Tài Chánh tè Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc cùng Độ Tuổi.

Bạn đang xem: Thông tin covid hôm nay

Các cập nhật trên bảng thống kê, bao gồm cả tin tức về tiêm ngừa đang được tạm ngưng để tập hợp dữ liệu với tiểu bang California; một khi sự việc này được giải quyết, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo lịch trình vẫn định.

Xem thêm:


**Dữ liệu về các trường hợp tử vong sẽ được update vào mỗi sản phẩm công nghệ Sáu

Các thống kê về COVID-19 khác có thể tìm thấy tại tài liệu và report về COVID-19.

Số liệu tử vong trợ thì thời có thể chưa được những thống kê vì các trường thích hợp tử vong đang rất được điều tra.

 

Các tin tức Mới quan tiền Trọng

Lệnh Của Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara Được cập nhật Và sang sửa Về việc Yêu cầu Nhân Viên trong số Môi Trường có nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm rộng Phải cập nhật Tình Trạng Tiêm phòng ngừa COVID-19Ban hành ngày 7 tháng 3 năm 2022

Hủy bỏ Lệnh Y Tế phát hành Ngày 2 tháng 8, 2021 yêu Cầu toàn bộ Mọi người Phải có Khăn bịt Mặt bên phía trong NhàBan hành ngày 28 tháng 2 năm 2022

Lệnh Yêu cầu Cơ Sở chăm lo Y Tế hỗ trợ Xét NghiệmBan hành ngày 31 tháng một năm 2022

 


*

View More


*

View More


*

View More


*

View More


*

View More


yêu Cầu phải Mang Khăn bít Mặt bên trong Nhà Của hạt Santa Clara đã Được gửi Thành Khuyến Khích vào trong ngày 2 mon 3
Tuyên ba của phân tử Santa Clara Về Phán Quyết của tòa Án cho phép Thi Hành Án Lệnh Dân Sự Đối Với bên Nguyện Calvary San Jose
Giới Chức Y Tế phân tử Santa Clara thông báo Số trung bình 7 Ngày các Trường phù hợp Nhiễm COVID-19 mới Đã giảm Dưới nút 550 trường Hợp mỗi ngày
Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara thông tin sẽ giữ nguyên Lệnh Địa Phương Yêu cầu Mang Khăn đậy Mặt tại các Khu Vực bên trong Nhà và cho biết các Tiêu Chuẩn cần có để Gỡ quăng quật Lệnh này

Điều hướng – Sơ đồ trang

Siêu vi trùng Corona mới (COVID-19) Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng Những Điều đề xuất Biết Các báo cáo và Số Liệu về COVID-19 công ty lớn và chỗ làm việc


Liên Kết Nhanh

Thông tin về dung dịch tiêm ngừa COVID-19 Địa điểm Xét nghiệm COVID-19 Danh Mục các Nguồn hỗ trợ COVID-19 tài liệu về Tiêm ngừa COVID-19 COVID-19 cùng Trường học/Giáo dục lý giải Tự cô lập và Tự cách Ly trên Nhà câu hỏi thường gặp mặt và Để đặt câu hỏi Thông tin về Cơ sở cung ứng Dịch vụ Y tế chủng loại đơn báo cáo Trường phù hợp nhiễm của Cơ sở cung cấp Dịch Y tế Thư viện các Tờ rơi quảng cáo với Thông Cáo về COVID-19 tin tức về Lệnh Cấm Trục Xuất kế hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ Ghi danh nhấn các phiên bản tin từ Sở Y Tế Công Cộng chia sẻ Quan tâm