Tam giác đều tiếng anh

Chẳng hạn, một tam giác đều có thể được diễn tả do những số phức 0,1, (1 + i √3)/2 nhằm diễn tả các góc.

Bạn đang xem: Tam giác đều tiếng anh


For example, an equilateral triangle can be expressed by the complex numbers 0, 1, (1 + i √3)/2 representing its vertices.
Theo xây đắp, LISA tất cả bộ bố tàu không khí, tạo nên thành một tam giác đều với những cạnh nhiều năm 2,5 triệu km, bay dọc từ quỹ đạo nhật trọng tâm giống hệt như Trái đất.
The LISA concept has a constellation of three spacecraft, arranged in an equilateral triangle with sides 2.5 million km long, flying along an Earth-lượt thích heliocentric orbit.
Hình bố lá kết hợp với một tam giác đều cũng chính là hình tượng hơi phổ cập của giáo hội Ba Ngôi Kitô hữu (Christian Trinity) trong những tiến trình cuối thời Trung đại tại một vài ba nơi sinh sống châu Âu.
A simple trefoil shape in itself can be symbolic of the Trinity, while a trefoil combined with an equilateral triangle was also a moderately common symbol of the Christian Trinity during the late Middle Ages in some parts of Europe.
Nhưng hiện giờ Khi bé loài chuột tìm hiểu bao bọc từng tế bào lẻ loi phóng điện trong cục bộ một dãy những địa chỉ khác nhau nhưng mà được sắp xếp dọc theo môi trường vào một màng lưới tam giác đều xứng đáng ngạc nhiên.
But now as the rat explores around, each indikazantourforum.comdual cell fires in a whole array of different locations which are laid out across the enkazantourforum.comronment in an amazingly regular triangular grid.
Phương trình Helmholtz được giải đến những dạng cơ bản vào nắm kỉ thứ 19: tnóng mỏng hình chữ nhật vì chưng Siméon Denis Poisson vào năm 1829, tấm hình tam giác đều do Gabriel Lamé vào năm 1852, với tấm mỏng mảnh hình tròn trụ vì Alfred Clebsch vào khoảng thời gian 1862.
The Helmholtz equation was solved for many basic shapes in the 19th century: the rectangular membrane by Siméon Denis Poisson in 1829, the equilateral triangle by Gabriel Lamé in 1852, & the circular membrane by Alfred Clebsch in 1862.
Hãy lưu ý đến điều này: Hàng cầm kỷ qua, các công ty toán thù học nhận định rằng các vách ngnạp năng lượng hình lục giác xuất sắc rộng tam giác đều hoặc vuông xuất xắc bất kỳ dạng hình làm sao khác, vào kazantourforum.comệc tạo nên không khí về tối đa với khối lượng vật liệu tối thiểu.
Consider: For centuries, mathematicians suspected that partitions in the shape of hexagons were better than equilateral triangles or squares —or any other shape— for maximizing space with the least amount of building material.
Tuy nhiên, bao gồm một chuỗi nhất những tam giác Heron "gần đều", cũng chính vì bố cạnh biểu diễn vì chưng bố số nguyên ổn dạng n − 1, n, n + 1.
However, there is a unique sequence of Heronian triangles that are "almost equilateral" because the three sides are of the size n − 1, n, n + 1.
Đa số những charbagh của Môgôn đều tất cả hình tam giác, với 1 ngôi mộ giỏi ngôi đình Khủng vị trí trung tâm vườn cửa.
Điều này bởi vì: 180°(10-2)/10=144° là góc bên trong của thập giác đều và phân chia đôi nó thu giá tốt trị của góc đáy tam giác Xác Suất xoàn 144°/2=72°.
This is because: 180(10-2)/10=144 degrees is the interior angle and bisecting it through the vertex to the center, 144/2=72.
The triangle, volcanoes, rising sun, Cap of Liberty, & rainbow all appeared on the original emblem.

Xem thêm: Đại Cách Mạng Văn Hóa Trung Quốc, Cách Mạng Văn Hoá Trung Quốc


Hình tam giác này còn có một cạnh đo khoảng 32 mét (105 ft) cùng hai bên đều tất cả size 22 mét (72 ft).
The triangle has one side measuring approximately 32 metres (105 ft) và two sides both measuring 22 metres (72 ft).
Tổng các góc vào một tam giác quá quá 180 độ và không có những con đường tuy vậy song; tất cả những đường trực tiếp sau cùng đều sẽ chạm chán nhau.
The sum of the angles of a triangle exceeds 180 degrees and there are no parallel lines; all lines eventually meet.
Trong thực tế, Lucerne (Luzern) là tốt nhất bởi vì gồm bố cây cầu cho người đi dạo được làm bằng gỗ, cố kỉnh kỷ 14 với Hofbrücke (ni đã bị phá hủy) cùng Kapellbrücke cùng ráng kỷ vật dụng 16 với Spreuerbrücke, cả bố đều đặc trưng là có các tranh ảnh vào cơ thể tam giác.
Lucerne is unique in that its three wooden pedestrian bridges, the 14th-century Hofbrücke (now destroyed) and Kapellbrücke & the 16th-century Spreuerbrücke, all featured painted interior triangular frames.
Giới nghiên cứu và phân tích UFO Croatia đều links sự sống thọ của tam giác này cùng với một loạt những vụ tận mắt chứng kiến UFO vào thời điểm cuối thế kỷ trăng tròn trên đảo Pag, trong những khi một số phân biệt tam giác này như là 1 trong những tín hiệu của Chúa Thánh Thần Ba Ngôi, đôi lúc liên quan cho linh mục Công giáo Zlatko Sudac nhận Dấu Thánh của ông trong cuộc chat chit về tam giác này.
Croatian ufologists have linked the existence of the triangle to a series of UFO sightings in late 20th century over the islvà of Pag, while some perceive the triangle as a sign of Holy Trinity, sometimes associated with Catholic priest Zlatko Sudac receikazantourforum.comng his stigmata during a conversation about the triangle.
Tam giác Vàng bắt đầu có sức tác động tới Thị Phần dung dịch phiện tại với morphine vào trong những năm 1980 và đã tiếp tục tăng đều đặn sản lượng từ đó nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu vẫn tăng cao.
The Golden Triangle began making an impact on the opium & morphine market in the 1980s và has steadily increased its output since then in order khổng lồ match the increasing dem&.
Tất cả tội nhân nhân ở Auschwitz đều bao gồm tín hiệu bên trên trang phục tầy nhân—tín đồ Do Thái có Ngôi Sao Đa-vkhông nhiều cùng Nhân-bệnh Giê-hô-va có tam giác tím.
All prisoners in Auschwitz were marked with symbols on their prison garb—Jews had the Star of Dakazantourforum.comd, and Jehovah’s Witnesses had the purple triangle.
7 Vì vậy, lúc nghe giờ đồng hồ tù đọng cùng, sáo, lũ dây, bầy hạc tam giác, nhạc cụ tất cả dây, thuộc rất nhiều nhạc khí không giống thì đều dân, phần lớn nước cùng rất nhiều team ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ phượng pho tượng bằng tiến thưởng mà vua Nê-bu-cát-nết-xa vẫn dựng.
+ 7 So when all the peoples heard the sound of the horn, pipe, zither, triangular harp, stringed instrument, & all the other musical instruments, all the peoples, nations, và language groups fell down và worshipped the image of gold that King Neb·u·chad·nezʹzar had mix up.
Một số xây dựng thí nghiệm đạt vận tốc Mach 2 của Liên Xô đều nhờ vào kiến thiết khe hút không khí làm kazantourforum.comệc đầu mũi với cánh xuôi sau, như Sukhoi Su-7, xuất xắc hình dáng cánh tam giác, trong đó MiG-2một là kiến thiết thành công duy nhất.
A number of experimental Mach 2 Sokazantourforum.comet designs were based on nose intakes with either swept-baông xã wings, such as the Sukhoi Su-7, or tailed deltas, of which the MiG-21 would be the most successful.
Vào tháng 1một năm 2003, sau một chuyến thăm Iraq, McCain công khai đặt vấn đề cùng với Bộ trưởng Quốc chống Donald Rumsfeld về câu hỏi điều hành và quản lý cuộc chiến trên Iraq Lúc ông bảo rằng "Tất cả đều khunh hướng đều đi không đúng hướng" và rằng cần phải có thêm chiến binh Hoa Kỳ nhằm đối phó với triệu chứng xấu tại Tam giác Sunni.
By November 2003, after a trip khổng lồ Iraq, McCain was publicly questioning Secretary of Defense Donald Rumsfeld"s handling of the Iraq War, saying that "All of the trends are in the wrong direction" and that more U.S. troops were needed lớn handle the deteriorating situation in the Sunni Triangle.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M