In Line With Là Gì Và Cấu Trúc In Line With Tr On The Line Là Gì

*

Giải ưa thích nghĩa của cụm từ "On the line"

Nghĩa là sẽ ở tình thay mạo hiểm và sườn lưng chừng.

Bạn đang xem: In Line With Là Gì Và Cấu Trúc In Line With Tr On The Line Là Gì

Ví dụ:

1. Who’s on the line?

–>Ai điện thoại tư vấn vậy?

2. On the line.

–>Có nguy hại bị mất

3. Stay on the line.

–>Ở lặng trong sản phẩm nhé.

4. Mr. Brown is on the line.

–>Ông Brown sẽ ở trên tuyến đường dây.

5. Are you still on the line?

–>Bạn vẫn ở đó chứ?

6. He paid cash on the line.

–>Anh ta trả ngay bởi tiền mặt.

7. Peg the clothes out on the line.

–>Hãy kẹp áo xống phơi trên dây đi.

8. I have your gọi on the line.

–>Tôi vẫn nối dây đến bạn.

9. There was a pause on the line.–>Trên mặt đường dây dừng lại một tí.

10. We have a heavy breather on the line.

–>Chúng ta bao gồm một kẻ quấy rối đã gọi.

Xem thêm:

11. There’s static on the line.

–>Đường dây đang bị nhiễu.

12. He is on the line.

–>Ông ấy sẽ nghe rồi đấy ạ.

13. You shouldn’t be on the line.

–>Anh tránh việc mập mờ ngơi nghỉ giữa.

14. He’s on the line with me.

→ Anh ta ở thẳng hàng với tôi.

15. You should lay it on the line.

–>Anh bắt buộc nói thẳng nói thật.

16. I will lay it on the line.

–>Tôi đã nói trực tiếp nói thật.

17. Can you hang the clothes on the line?

–>Anh phơi xống áo ra trên dây được không?

18. If this goes wrong, your job’s on the line.

–>Nếu câu hỏi đó hư thì các bước của cậu sẽ gặp nguy.

19. Is everything on the line starting with the comma?

–>Có phải toàn bộ mọi lắp thêm trên loại này bước đầu bằng dấu phẩy không?

Bạn bao gồm thể xem thêm các các từ khác đi với trường đoản cú Line nhé:

– all along/right down the line: thẳng tắp (công danh, thành đạt)

– be (next) in line for something: (người) sau đó sẽ làm cho (chuyện gì)

– be in one’s line: là sự mếm mộ của ai

– be off/on line: (máy móc) ko hoạt động/hoạt động

– be/do something in/out of line (with something): thống nhất/không thống nhất

– be/get/step out of line: hành rượu cồn sai quấy, xúc phạm bạn khác

– the bottom line: sự kết luận, kết cục

– bring someone/something into line: thuyết phục ai nghe theo

– choose/follow/take the line of least resistance: chọn giải pháp dễ dàng

– come/fall into line with someone/something: thống nhất chủ kiến với ai

– draw the line at something/somewhere: giới hạn, ngăn chặn hành động

– drop someone a line: viết vài mẫu (thư từ) nhờ cất hộ ai

– get a line on someone/something: biết tin tức gì về ai/cái gì

– give someone a line on someone/something: cho ai thông báo tức gì về ai/cái gì

– in the line of fire: ở tình huống khó xử

– lay it on the line: răn đe, bắt nạt dọa

– lay something on the line: đặt cái gì trong triệu chứng nguy hiểm

– sign on the dotted line: đồng ý làm việc gì một phương pháp vô điều kiện, tình nguyện

– somewhere along the line: ở một tiến độ hay thời khắc nào đó

– take a firm/ hard/ strong line (with someone) (on/over something): cứng rắn cùng với ai