Điểm Chuẩn Văn Lang 2020

Trường Đại học Văn Lang đã bao gồm thức ra mắt điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học Văn Lang đã họp và công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển. Trong năm này trường tuyển sinh bằng hiệ tượng xét tuyển học tập bạ và xét hiệu quả tốt nghiệp THPT.


Cao Đẳng nấu Ăn thành phố hà nội Xét tuyển Năm 2021

Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội

Các Khối Thi Đại học tập Và tổng hợp Môn Xét tuyển

Khối C01 tất cả Những Ngành Nào? các Trường Xét Khối C01


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG 2021

Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:

Mã ngànhTên ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩn
7210205THANH NHẠCN0022
7210208PIANON0022
7210402THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆPH03; H04; H05; H0623
7210403THIẾT KẾ ĐỒ HỌAH03; H04; H05; H0626
7210404THIẾT KẾ THỜI TRANGH03; H04; H05; H0625
7210234DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNHS0020
7210235ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNHS0020
7220201NGÔN NGỮ ANHD01; D08; D1018
7220204NGÔN NGỮ TRUNG QUỐCA01; D01; D04; D1416
7229030VĂN HỌC (ỨNG DỤNG)C00; D01; D14; D6616
7310401TÂM LÝ HỌCB00; B03; C00; D0119
7310608ĐÔNG PHƯƠNG HỌCA01; C00; D01; D0418
7320108QUAN HỆ CÔNG CHÚNGA00; A01; C00; D0124.5
7340101QUẢN TRỊ kinh DOANHA00; A01; C01; D0119
7340115MARKETINGA00; A01; C01; D0119.5
7340116BẤT ĐỘNG SẢNA00; A01; C04; D0119
7340121KINH DOANH THƯƠNG MẠIA00; A01; C01; D0118
7340201TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGA00; A01; C04; D0119
7340301KẾ TOÁNA00; A01; D01; D1017
7380101LUẬTA00; A01; C00; D0117
7380107LUẬT tởm TẾA00; A01; C00; D0117
7420201CÔNG NGHỆ SINH HỌCA00; A02; B00; D0816
7420205CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢCA00; B00; D07; D0816
7480103KỸ THUẬT PHẦN MỀMA00; A01; D01; D1017
7480109KHOA HỌC DỮ LIỆUA00; A01; C01; D0116
7480201CÔNG NGHỆ THÔNG TINA00; A01; D01; D1018
7510205CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔA00; A01; C01; D0117
7510301CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬA00; A01; C01; D0117
7510406CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGA00; B00; D07; D0816
7510605LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNGA00; A01; C01; D0120
7510606QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆPA00; B00; D07; D0516
7520114KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬA00; A01; C01; D0116
7520115KỸ THUẬT NHIỆTA00; A01; D0716
7540101CÔNG NGHỆ THỰC PHẨMA00; B00; D07; C0216
7580101KIẾN TRÚCV00; V01; H0217
7580108THIẾT KẾ NỘI THẤTH03; H04; H05; H0619
7580201KỸ THUẬT XÂY DỰNGA00; A01; D01; D0716
7580205KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGA00; A01; D01; D0716
7580302QUẢN LÝ XÂY DỰNGA00; A01; D01; D0716
7589001THIẾT KẾ XANHA00; A01; B00; D0816
7620118NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAOA00; B00; D07; D0816
7720201Dược họcA00; B00; D0721
7720301Điều dưỡngB00; C08; D07; D0819
7720501RĂNG - HÀM - MẶTA00; B00; D07; D0824
7720601KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌCA00; B00; D07; D0519
7760101CÔNG TÁC XÃ HỘIC00; C14; C20; D0118
7810103Quản trị dịch vụ phượt và lữ hànhA00; A01; D01; D0319
7810201Quản trị khách sạnA00; A01; D01; D0319
7810202QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNGA00; A01; D01; D0317

Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Kỳ Thi ĐGNL ĐHQG tp. Hồ chí minh 2021:

Mã ngànhTên ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩn
7210205THANH NHẠCN00650
7210208PIANON00650
7210402THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆPH03; H04; H05; H06650
7210403THIẾT KẾ ĐỒ HỌAH03; H04; H05; H06650
7210404THIẾT KẾ THỜI TRANGH03; H04; H05; H06650
7210234DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNHS00650
7210235ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNHS00650
7220201NGÔN NGỮ ANHD01; D08; D10650
7220204NGÔN NGỮ TRUNG QUỐCA01; D01; D04; D14650
7229030VĂN HỌC (ỨNG DỤNG)C00; D01; D14; D66650
7310401TÂM LÝ HỌCB00; B03; C00; D01650
7310608ĐÔNG PHƯƠNG HỌCA01; C00; D01; D04650
7320108QUAN HỆ CÔNG CHÚNGA00; A01; C00; D01650
7340101QUẢN TRỊ gớm DOANHA00; A01; C01; D01650
7340115MARKETINGA00; A01; C01; D01650
7340116BẤT ĐỘNG SẢNA00; A01; C04; D01650
7340121KINH DOANH THƯƠNG MẠIA00; A01; C01; D01650
7340201TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGA00; A01; C04; D01650
7340301KẾ TOÁNA00; A01; D01; D10650
7380101LUẬTA00; A01; C00; D01650
7380107LUẬT kinh TẾA00; A01; C00; D01650
7420201CÔNG NGHỆ SINH HỌCA00; A02; B00; D08650
7420205CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢCA00; B00; D07; D08650
7480103KỸ THUẬT PHẦN MỀMA00; A01; D01; D10650
7480109KHOA HỌC DỮ LIỆUA00; A01; C01; D01650
7480201CÔNG NGHỆ THÔNG TINA00; A01; D01; D10650
7510205CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔA00; A01; C01; D01650
7510301CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬA00; A01; C01; D01650
7510406CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGA00; B00; D07; D08650
7510605LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNGA00; A01; C01; D01650
7510606QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆPA00; B00; D07; D05650
7520114KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬA00; A01; C01; D01650
7520115KỸ THUẬT NHIỆTA00; A01; D07650
7540101CÔNG NGHỆ THỰC PHẨMA00; B00; D07; C02650
7580101KIẾN TRÚCV00; V01; H02650
7580108THIẾT KẾ NỘI THẤTH03; H04; H05; H06650
7580201KỸ THUẬT XÂY DỰNGA00; A01; D01; D07650
7580205KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGA00; A01; D01; D07650
7580302QUẢN LÝ XÂY DỰNGA00; A01; D01; D07650
7589001THIẾT KẾ XANHA00; A01; B00; D08650
7620118NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAOA00; B00; D07; D08650
7720201DƯỢC HỌCA00; B00; D07750
7720301ĐIỀU DƯỠNGB00; C08;D07; D08700
7720501RĂNG - HÀM - MẶTA00; B00; D07; D08750
7720601KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌCA00; B00; D07; D05700
7760101CÔNG TÁC XÃ HỘIC00; C14; C20; D01650
7810103QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNHA00; A01; D01; D03650
7810201QUẢN TRỊ KHÁCH SẠNA00; A01; D01; D03650
7810202QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNGA00; A01; D01; D03650

Điểm chuẩn Xét học Bạ 2021:

Mã ngànhTên ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩn
7210205THANH NHẠCN0024
7210208PIANON0024
7210402THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆPH03; H04; H05; H0624
7210403THIẾT KẾ ĐỒ HỌAH03; H04; H05; H0624
7210404THIẾT KẾ THỜI TRANGH03; H04; H05; H0624
7210234DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNHS0024
7210235ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNHS0024
7220201NGÔN NGỮ ANHD01; D08; D1024
7220204NGÔN NGỮ TRUNG QUỐCA01; D01; D04; D1418
7229030VĂN HỌC (ỨNG DỤNG)C00; D01; D14; D6618
7310401TÂM LÝ HỌCB00; B03; C00; D0118
7310608ĐÔNG PHƯƠNG HỌCA01; C00; D01; D0418
7320108QUAN HỆ CÔNG CHÚNGA00; A01; C00; D0118
7340101QUẢN TRỊ tởm DOANHA00; A01; C01; D0118
7340115MARKETINGA00; A01; C01; D0118
7340116BẤT ĐỘNG SẢNA00; A01; C04; D0118
7340121KINH DOANH THƯƠNG MẠIA00; A01; C01; D0118
7340201TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGA00; A01; C04; D0118
7340301KẾ TOÁNA00; A01; D01; D1018
7380101LUẬTA00; A01; C00; D0118
7380107LUẬT khiếp TẾA00; A01; C00; D0118
7420201CÔNG NGHỆ SINH HỌCA00; A02; B00; D0818
7420205CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢCA00; B00; D07; D0818
7480103KỸ THUẬT PHẦN MỀMA00; A01; D01; D1018
7480109KHOA HỌC DỮ LIỆUA00; A01; C01; D0118
7480201CÔNG NGHỆ THÔNG TINA00; A01; D01; D1018
7510205CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔA00; A01; C01; D0118
7510301CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬA00; A01; C01; D0118
7510406CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGA00; B00; D07; D0818
7510605LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNGA00; A01; C01; D0118
7510606QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆPA00; B00; D07; D0518
7520114KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬA00; A01; C01; D0118
7520115KỸ THUẬT NHIỆTA00; A01; D0718
7540101CÔNG NGHỆ THỰC PHẨMA00; B00; D07; C0218
7580101KIẾN TRÚCV00; V01; H0224
7580108THIẾT KẾ NỘI THẤTH03; H04; H05; H0624
7580201KỸ THUẬT XÂY DỰNGA00; A01; D01; D0718
7580205KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGA00; A01; D01; D0718
7580302QUẢN LÝ XÂY DỰNGA00; A01; D01; D0718
7589001THIẾT KẾ XANHA00; A01; B00; D0818
7620118NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAOA00; B00; D07; D0818
7720201DƯỢC HỌCA00; B00; D0724
7720301ĐIỀU DƯỠNGB00; C08;D07; D0819.5
7720501RĂNG - HÀM - MẶTA00; B00; D07; D0824
7720601KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌCA00; B00; D07; D0519.5
7760101CÔNG TÁC XÃ HỘIC00; C14; C20; D0118
7810103QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH và LỮ HÀNHA00; A01; D01; D0318
7810201QUẢN TRỊ KHÁCH SẠNA00; A01; D01; D0318
7810202QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNGA00; A01; D01; D0318
*
Thông Báo Điểm chuẩn Đại học Văn Lang

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG 2020

Tên NgànhTổ phù hợp Xét TuyểnĐiểm Chuẩn
Xét học BạXét KQTN THPT
Thanh nhạcN002418
PianoN002418
Thiết kế công nghiệpH03; H04; H05; H062416
Thiết kế vật họaH03; H04; H05; H062418
Thiết kế thời trangH03; H04; H05; H062416
Ngôn ngữ AnhD01; D08; D102419
Văn họcC00;D01; D14; D661816
Tâm lý họcB00, B03, C00, D011818
Đông phương họcA01, C00, D011818
Quan hệ công chúngA00; A01; C00; D0118,519
Quản trị gớm doanhA00; A01; C04; D011818
MarketingA00, A01, C01, D0119
Kinh doanh yêu thương mạiA00; A01; D01; D101818
Tài chủ yếu – Ngân hàngA00; A01; C04; D011818
Kế toánA00; A01; D01; D101817
Luật1818
Luật khiếp tếA00; A01; C00; D011817
Công nghệ sinh họcA00; A02; B00; D081816
Công nghệ sinh học y dượcA00, B00, D07, D0816
Quản trị technology sinh họcA00, B00, D07, D0816
Kỹ thuật phần mềmA00; A01; D01; D101817
Công nghệ thông tinA00; A01; C01; D011818
Công nghệ chuyên môn ô tôA00; A01; D01; D101817
Công nghệ chuyên môn điện- năng lượng điện tửA00, A01, C01, D0116
Công nghệ kỹ thuật môi trườngA00; B00; D07; D081816
Quản trị môi trường thiên nhiên doanh nghiệpA00, B00, D07, D0816
Kỹ thuật nhiệtA00; A01; D071816
Kiến trúcH02; V00; V012417
Thiết kế nội thấtH03; H04; H05; H062417
Kỹ thuật xây dựngA00; A011816
Quản lý xây dựngA00; A01; D01; D071816
Kỹ thuật xd dự án công trình giao thôngA00; A01; D071816
Thiết kế xanhA00, A01, B00, D0816
Nông nghiệp technology caoA00, B00, D07, D0816
Dược họcA00, B00, D072421
Điều dưỡngB00, C08, D07, D0819,519
Răng - Hàm - MặtB00, C08, D07, D0822
Kỹ thuật xét nghiệm y họcA00, B00, D07, D081519
Công tác xóm hội16
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hànhA00; A01; D01; D031818
Quản trị khách sạnA00; A01; D01; D031819

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG 2019

Trường Đại học Văn Lang tuyển chọn sinh theo phương thức xét tuyển

- Xét tuyển dựa theo hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia.

- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập cùng rèn luyện trên PTTH (xét tuyển chọn theo học tập bạ).

Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Văn Lang như sau:

Tên ngành

Tổ đúng theo môn

Điểm chuẩn

Thanh nhạc

N00

17

Piano

N00

17

Thiết kế công nghiệp

H03; H04; H05; H06

15

Thiết kế đồ dùng họa

H03; H04; H05; H06

15

Thiết kế thời trang

H03; H04; H05; H06

15

Ngôn ngữ Anh

D01; D08; D10

18

Văn học

C00; D01; D14; D66

17

Tâm lý học

B00, B03, C00, D01

14.5

Đông phương học

A01, C00, D01

17.5

Quan hệ công chúng

A00; A01; C00; D01

18

Quản trị kinh doanh

A00; A01; C04; D01

17

Kinh doanh yêu đương mại

A00; A01; D01; D10

16.5

Tài thiết yếu – Ngân hàng

A00; A01; C04; D01

16

Kế toán

A00; A01; D01; D10

15

Luật tởm tế

A00; A01; C00; D01

18

Công nghệ sinh học

A00; A02; B00; D08

14

Kỹ thuật phần mềm

A00; A01; D01; D10

15.5

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00; B00; D07; D08

14

Kỹ thuật nhiệt

A00; A01; D07

14

Kiến trúc

H02; V00; V01

15

Thiết kế nội thất

H03; H04; H05; H06

15

Kỹ thuật xây dựng

A00; A01

14.5

Điều dưỡng

B00, C08, D07, D08

15

Kỹ thuật xét nghiệm y học

A00, B00, D07, D08

15

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

A00; A01; D01; D03

17

Quản trị khách sạn

A00; A01; D01; D03

17

Dược học

A00, B00, D07

18

-Các sỹ tử trúng tuyển trường Đại học Văn Lang hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai giải pháp :