ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VINH

Năm 2021, trường Đại học Vinh thông tin tuyển sinh 8.175 chỉ tiêu. Điểm sàn của trường năm nay dao đụng từ 16 mang đến 24 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học tập vinh 2021 đã được ra mắt ngày 16/9. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học vinh

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Vinh năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Vinh năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Vinh năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140205 Giáo dục chủ yếu trị C00; D01; C19; C20 21
2 7140208 Giáo dục QP-AN C00; D01; A00; C19 19
3 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 26
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 30
5 7140202 Giáo dục tè học C00; D01; A00; C20 26
6 7140209C Sư phạm Toán học chất lượng cao A00; A01; D01; B00 25
7 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 22
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; A01; B00; D07 20
9 7140218 Sư phạm định kỳ sử C00; C19; C20; D14 21
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 24
11 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D14; D15; D66 29
12 7140231C Sư phạm giờ đồng hồ Anh (lớp tài năng) D01; D14; D15; D66 35
13 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 19
14 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; B00 23
15 7140213 Sư phạm Sinh học A00; A01; B08; B00 19
16 7140211 Sư Phạm đồ vật lý A00; A01; B00; A10 19
17 7720301 Điều dưỡng B00; B08; D07; D13 19
18 7320101 Bảo chí C00; D01; A00; A01 17
19 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 16
20 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 16
21 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00; B00; D01; A01 17
22 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 16
23 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; B00; D01; A01 18
24 7420201 Công nghệ sinh học B00; B02; B04; B08 16
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18
26 7480201C Công nghệ thông tin unique cao A00; A01; D01; D07 18
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 16
28 7760101 Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 16
29 7810101 Du lịch C00; D01; A00; A01 16
30 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
31 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 17
32 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 16
33 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 ---
34 7520207 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00; B00; D01; A01 18
35 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa A00; B00; D01; A01 18
36 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 17
37 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 18
38 7580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; B00; D01; A01 16
39 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; B00; D01; A01 22
40 7480101 Khoa học sản phẩm tính A00; A01; D01; D07 18
41 7460202_ĐHV Khoa học dữ liệu và thống kê A00; A01; B00; D01 16
42 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 17
43 7380107 Luật kinh tế C00; D01; A00; A01 17
44 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 22
45 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 16
46 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 16
47 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 16
48 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 16
49 7310205 Quản lý đơn vị nước C00; D01; A00; A01 16
50 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 16
51 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 16
52 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01; D07 17
53 7340101C Quản trị ghê doanh unique cao A00; A01; D01; D07 18
54 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 17
55 7310630 Việt phái nam học C00; D01; A00; A01 16
56 7340201 Tài bao gồm ngân hàng A00; A01; D01; D07 17
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

Xem thêm:

Xét điểm thi thpt

Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn giá thành nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Vinh năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Vinh 2021 chính xác nhất trên kazantourforum.com