CHỈ SỐ P/B LÀ GÌ? CHI TIẾT CÁCH SỬ DỤNG Ý NGHĨA VÀ CÁCH TÍNH P/B

I. Định nghĩa chỉ số P/B trên Thị Trường triệu chứng khoán

Hệ số giá/giá trị sổ sách còn được gọi là Price to Book Ratio, viết tắt là hệ số P/B. Đây là thông số được áp dụng để so sánh vốn hóa thị phần của một đơn vị với mức giá trị sổ sách của nó.

Bạn đang xem: Chỉ Số P/B Là Gì? Chi Tiết Cách Sử Dụng Ý Nghĩa Và Cách Tính P/B

Giá trị sổ sách của một tài sản bằng với mức giá trị của chính nó trên bảng cân đối kế tân oán. Giá trị sổ sách cũng là giá trị gia tài ròng rã của một đơn vị. Được tính bằng tổng gia sản trừ đi tài sản vô hình và nợ phải trả. 

Với khoản chi tiêu ban sơ, quý hiếm sổ sách hoàn toàn có thể là cực hiếm ròng, hoặc tổng chi phí. Chẳng hạn nlỗi ngân sách thanh toán, thuế bán sản phẩm và phí các dịch vụ.

Chỉ số P/B vào triệu chứng khoán được mô tả qua hình ảnh minc họa sau:

*
*
Chỉ số P/B được xem như thế nào?

Để biết được giá trị thị phần bên trên từng CP, nhà đầu tư chỉ việc nhìn vào làm giá của CP kia bên trên Thị trường bệnh khân oán.

Ví dụ:

Một cửa hàng có giá trị gia tài ghi nhận

Hệ số giá/cực hiếm sổ sách là gì? Ý nghĩa chỉ số P/B trong bệnh khoán

là 200 tỷ VND, tổng nợ 150 tỷ VND. Như vậy cực hiếm ghi sổ của doanh nghiệp là 50 tỷ. Bây Giờ cửa hàng bao gồm 2 triệu CP đang lưu lại hành, quý giá ghi sổ của từng CP là 25.000 VND. Nếu giá chỉ Thị Trường của cổ phiếu vẫn là 75.000 VND, thì chỉ số P/B đang là:

 P/B = 75.000 ÷ 25.000 = 3

II. Ý nghĩa của chỉ số P/B so với những bên chi tiêu bệnh khoán

– Đối với những công ty chi tiêu, chỉ số P/B là phép tắc góp họ tìm kiếm các CP gồm giá tốt nhưng đa phần thị trường bỏ lỡ.

Xem thêm:

– Chỉ số P/B hay được kết phù hợp với lợi tức đầu tư trên vốn chủ thiết lập (ROE). Các cổ phiếu phát triển được định giá cao cho thấy thêm sự phối hợp thân ROE thấp với P/B cao. Nếu ROE của chúng ta đã tăng, Xác Suất P/B của bạn cũng sẽ tăng.

– Chỉ số P/B được nhà đầu tư chi tiêu ưu thích với được bên so sánh Thị trường áp dụng rộng rãi. Thông thường, cực hiếm của chỉ số P/B dưới hoặc bằng 1 thì sẽ càng giỏi cho các bên đầu tư. Tuy nhiên, một trong những nhà đầu tư chi tiêu xem cổ phiếu có mức giá trị P/B bên dưới 3.0 là điểm chuẩn chỉnh của mình.

– Do những quy ước kế toán về Việc xử trí một số trong những chi phí nhất thiết, quý giá thị phần của vốn công ty download thường cao hơn nữa quý giá sổ sách của một công ty, dẫn mang lại chỉ số P/B trên 1. Trong một số trong những ngôi trường vừa lòng trở ngại tài thiết yếu, vỡ nợ hoặc thu nhập dự loài kiến giảm tốc mạnh, Xác Suất P/B của người sử dụng có thể giảm xuống dưới quý hiếm 1.