Bộ phận cơ thể người

Chúng ta thường xuyên trường đoản cú hỏi làm cho thế như thế nào nhằm học từ vựng nkhô hanh cơ mà nhớ được lâu? Một trong những biện pháp học từ vựng đạt công dụng như thế là “Pratice makes perfect”, Tức là “Thực hành.

Bạn đang xem: Bộ phận cơ thể người

Thực hành. Và thực hành”. Trong phân mục “Học tự vựng tiếng Anh theo nhà đề” lúc này, kazantourforum.com vẫn gửi tặng các bạn chùm trường đoản cú vựng về gần như bộ phận trên khung hình tín đồ bằng giờ Anh. Bạn đã chuẩn bị rèn luyện tiếng Anh nhằm đạt mục tiêu tiếp xúc tiếng Anh trôi tung chưa? Hãy bước đầu cùng với đông đảo trường đoản cú vựng tưởng chừng thân thuộc mà lại mới lạ dưới đây nhé!

*
Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Các cỗ phần phần thân khung hình người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. neông chồng /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. baông xã /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. buttocks /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các thành phần bên trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón treo nhẫn28. little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên những cỗ phần nghỉ ngơi đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm:

nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustabịt /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên các thành phần sống mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – ngươi mắt46. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuː.pəl/ – con ngươi

Tên những bộ phần ngơi nghỉ chân

*

49. ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên những bộ phận phía bên trong cơ thể nhỏ bạn tiêng Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp giết mổ, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑː.tər.i/ – động mạch70. kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71. pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, tuyến tụy72. bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

kazantourforum.com mong muốn cùng với đông đảo từ vựng bên trên phía trên, những bạn sẽ trường đoản cú tích điểm thêm cho mình các trường đoản cú vựng cùng chủ đề không chỉ có vậy để hoàn thiện vốn trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh của phiên bản thân nhé! Chúc chúng ta học tập vui!