Which Ratio Is Equal To 1 1/3 :2​

Nguỵ biện là việc cố ý suy luận sai, nhưng lại làm như là đúng. Chẳng hạn như : 1 + 1 =3

Ngụy biện (Fallacies) (https://vi.wikipedia.kazantourforum.com/wiki/Ng%E1%BB%A5y_bi%E1%BB%87n) là cố ý vi phạm các quy tắc logic trong duy luận, sử dụng những lập luận một giải pháp sai lầm, không hợp lý. Mở ra ở một vài người liên tiếp đỗ lỗi cho hoàn cảnh, do người khác… cãi nhưng không đúng phạm của mình. Một vài ngụy biện cố gắng ý để nhằm mục đích thao tác, tiến công lạc hướng tín đồ đọc với nghe, biến đổi cái và đúng là sai và biến cái không đúng là đúng. Những sai trái không chũm ý vào suy luận bởi ẩu tả, không hiểu nhiều được điện thoại tư vấn là ngộ biện.

Bạn đang xem: Which ratio is equal to 1 1/3 :2​

Chứng minh ngụy biện 1 +1 bằng 3 như sau:

Giải

1 + 1 = 3 2 = 3

Gỉa sử ta có: 14 + 6 – trăng tròn = 21 + 9 – 30

Đặt 2 với 3 quá số bình thường ta có:

2 x ( 7 + 3 – 10 ) = 3 x ( 7 + 3 – 10 )

Theo toán học thì hai tích cân nhau và bao gồm thừa số sản phẩm công nghệ hai cân nhau thì quá số đầu tiên bằng nhau.

Như vậy: 2 = 3

Phản biện:

Sự thiệt 2 không thể bởi 3. Vấn đề này sai trong lí luận của họ là ở đoạn ta tóm lại rằng: nhị tích cân nhau và gồm thừa số thứ hai bằng nhau thì thừa số đầu tiên cũng bởi nhau. Điều đó không phải khi nào cũng đúng.Kết luận đó đúng khi và chỉ khi hai thừa số đều bằng nhau đó không giống 0. Lúc ấy ta có thể chia 2 vế của đẳng thức đến số đó. Vào trường đúng theo thừa số đó bằng 0, thì luôn luôn luôn tất cả a x 0 = b x 0 với bất cứ giá trị làm sao của a cùng b.

ta có:1+1=2+1

mà (1+1)x0=(2+1)x0

vậy 1+1=3

Vì vậy, ta ko thể xác định được rằng a = b

Thay đổi nhà đề

Công kích cá nhân (ad hominem).Lợi dụng quyền lực tối cao (ad verecundiam).Lợi dụng quyền lực nặc danh.Lợi dụng tác phong.Luận điệu cá tríchLuận điệu tai ngược (Burden of Proof).

Lợi dụng cảm tính cùng đám đông

Dựa vào đấm đá bạo lực (ad baculum).Lợi dụng lòng thương hại (ad misericordiam).Lợi dụng hậu quả (ad consequentiam).Lạm dụng chữ nghĩa.Dựa vào quần chúng (ad numerum).

Làm lạc phía vấn đề

Lí lẽ chẻ đôi.Lí lẽ ngu ngơ (ad ignorantiam).Lí luận lươn trạch. Các loại ngụy biện này nhận định rằng nếu một sự khiếu nại xảy ra, các sự kiện có hại khác đã xảy ra.Mệnh đề tách rạc.Đơn giản hóa.

Xem thêm: Những Kiểu Đặt Tên Độc Nhất Việt Nam, Những Tên Khai Sinh Độc Lạ Nhất Việt Nam

Qui nạp sai

Khái quát hóa vội vã.Khái quát hóa sai chỗ.Kéo lâu năm tính tương đồng.Lí lẽ xung quanh co.Đảo ngược điều kiệnLợi dụng rủi ro ro.Lợi dụng trường đúng theo cá biệt.Kết luận lạc đềNgụy biện rơm.

Nguyên nhân giả

“Postology”.Ảnh tận hưởng liên đới.Ảnh hưởng không xứng đáng kể.Ảnh tận hưởng ngược chiều.Nguyên nhân phức tạp.Nguyên nhân sai (Non causa pro causa).

Nhập nhằng

Lí lẽ mơ hồ.Chơi chữ (Amphiboly).Trọng âm (accent).

Phạm trù sai

Hỗn hợp.Phi thể thức (ad hoc).

Phi xúc tích (non sequitur) và nhầm lẫn trong tam đoạn luận

Phi logic.Loại ném tiền đề.Giả định hư.Ngụy biện tứ ngữĐứt đoạn.

Các nhầm lẫn khác

Dẫn chứng bằng giai thoại.Lợi dụng cổ tích.Dựa vào cái new (ad novitatem).Lí lẽ của đồng tiền.Dựa vào chiếc nghèo.Điệp khúc (ad nauseam).Lạm dụng thiên nhiên.Ngụy biện “Tu quoque”.Lạm dụng thống kê.Mặc định Ðề: Các hình thức ngụy biện khi tranh luận

Vậy theo bạn, ” thua thảm là người mẹ của thành công” câu này là ngụy biện tuyệt phản biện?